kuppersbusch暖碟机
Kuppersbusch库博仕洗碗机——理想生活良伴
Kuppersbusch库博仕暖碟机——专注高品质生活 库博仕暖碟机用于餐具预热,菜肴保温,合适的温度确保菜肴、咖啡最纯正口感,确保您的高品质生活。可与库博仕45厘米高的电器组合配置。
Kuppersbusch暖碟机产品特色
kuppersbusch暖碟机 kuppersbusch暖碟机

kuppersbusch暖碟机

食物、餐盘加热 内嵌防滑垫
方便清洁